Våra besiktningsstationer

  • Drive-in-status för kontrollbesiktning och efterkontroll (gäller lätta personbilar):
  • Välkommen på drive-in besiktning av din lätta personbil.
  • Just nu är det långa väntetider på drive-in.
  • Snart öppnar vi en helt ny besiktningsstation här.