Stationer

  • Drive-in-status för kontrollbesiktning och efterkontroll (gäller lätta personbilar):
  • Stationen har öppet för drive-in.
  • Stationen har för tillfället inte möjlighet att ta emot drive-in.
  • Ny besiktningsstation öppnar inom kort!