Offentlighetsprincip och sekretess

Besiktningsprotokollet är en offentlig handling
Besiktningsprotokollet från en lagstadgad besiktning är en offentlig handling och Opus Bilprovning har därmed skyldighet att lämna ut detta vid förfrågan. Om du har tillgång till registreringsnumret kan du alltid efterfråga ett protokoll hos Opus Bilprovning. Opus Bilprovning för inga noteringar om vilka protokoll som efterfrågats eller av vem eller för vilket ändamål.

Information om fordonet, utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet, som är en offentlig handling, lämnas ej ut till annan än ägaren av fordonet eller ägarens ombud.
För utomstående som önskar information om en viss besiktning är det endast protokollet, och i vissa fall eventuella intyg, som är offentliga handlingar. Allt därutöver hålls mellan Opus Bilprovning och kunden.

Konfidentiell information
När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att Opus Bilprovning kan eller ska frisläppa konfidentiell information, ska uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

Swedac Ackreditering 8194

Fordonsbesiktning

Den återkommande kontrollbesiktningen av fordon kallas i folkmun allt från: besikta, besiktiga, besiktningen, bilbesiktning, bilbesiktningen, besiktning bil, besikta bil och besikta bilen; men allt är samma sak som du enkelt kan boka hos Opus Bilprovning.

Boka kontrollbesiktning