Behandling av dina personuppgifter

Opus Bilprovning ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Syftet med PUL är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. Du har vid förfrågan rätt till information om vilka personuppgifter om dig som behandlas enligt PUL 26 §, samt rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter enligt PUL 28 §.

Opus Bilprovning sparar dina personuppgifter i en kunddatabas för att tillsammans med samarbetspartners  ge dig som kund kundfördelar så som t.ex. utskick via mejl och/eller sms. Det kan också vara erbjudanden från våra samarbetspartners under förutsättning att det rimligen kan anses vara en kundfördel för dig som kund. Vi lämnar aldrig ut kontaktuppgifter i annat fall än då tredje part utför tjänster för Opus Bilprovnings räkning (t.ex. tryckeri, samarbetspartner). Dessa företag får dock inte sprida uppgifterna vidare.

Opus Bilprovning ansvarar inte för uteblivet mejl/sms som beror på felaktigt angivna kontaktuppgifter eller andra tekniska problem hos mottagaren.

Fordonsbesiktning

Den återkommande kontrollbesiktningen av fordon kallas i folkmun allt från: besikta, besiktiga, besiktningen, bilbesiktning, bilbesiktningen, besiktning bil, besikta bil och besikta bilen; men allt är samma sak som du enkelt kan boka hos Opus Bilprovning.

Boka kontrollbesiktning