Fordonsbesiktning i Sverige

Sverige har som land legat i framkant när det gäller omsorg över trafiksäkerhet samt miljö, och gör det fortsatt.

Besiktning i Sverige

Bilprovningen i Sverige startade redan 1963 genom att bolaget AB Svensk Bilprovning grundas. Företaget har ägts genom åren av staten, ett antal fordons branschförbund samt försäkringsbolag. Under åren har Bilprovningen som monopolföretag utvecklat en verksamhet för besiktning i Sverige med stor framgång.

Avregleringen

Branschen för fordonsbesiktning avreglerades den 1:a juli 2010 och tanken var att Bilprovningen nu skulle få konkurrens av privata alternativ för att höja tillgänglighet och servicegraden för Sveriges alla fordonsägare. Avregleringen genomfördes men någon egentlig konkurrens uppstod inte då Bilprovningen genom sin dominerande ställning omöjliggjorde detta.
   

Bilprovningen delas upp

Under 2012 beslutas att Bilprovningen skulle delas i tre delar och två av dessa skulle säljas till nya aktörer. Den 5 november 2012 tog Opus Bilprovning över ansvaret för att driva 71 stycken av Bilprovningens tidigare stationer. Opus Bilprovning har sedan starten arbetat med att utveckla verksamheten och fortsätta arbeta för ökad trafiksäkerhet och bättre miljö. Arbete sker även för att öka kundnyttan genom att ha högre tillgänglighet, vara lättare att boka tid hos och att se till att kunderna får en bättre upplevelse när de ska besikta sitt fordon.
   

Ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning

Bilprovningen har byggt verksamheten för fordonsbesiktning i Sverige och bidragit starkt till ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning. Vi på Opus Bilprovning vill nu lyfta detta ytterligare och lägga till en större kundnytta och samtidigt ta fram fler produkter som ytterligare ökar trafiksäkerheten och minskad miljöbelastning. Vi har ett komplett erbjudande av besiktningstjänster på 92 stationer från Kiruna i norr till Malmö i söder.
   

Besiktningsgarantier

Några av våra tjänster som bör nämnas är att vi garanterar alltid lätta fordon en tid för besiktning inom 24 timmar, erbjuder alltid drive-in för personbilar och kunder ska aldrig behöva boka besiktningstid för en efterkontroll. Det finns många fler tjänster och vi utvecklar ständigt fler för att öka nyttan för dig som kund. Det ska vara enkelt för dig att boka besiktning, boka registreringsbesiktning eller efterkontroll och snabbt få den tid som passar dig samt att besiktningen blir utförd på ett smidigt och trevligt sätt.
   

En del av Opus Group

Opus Bilprovning ingår i Opus Group AB (publ) som är ett bolag med stark tillväxt, noterat på Nasdaq (Stockholmsbörsen). Från och med januari 2018 består Opus av två divisioner – Vehicle Inspection och Intelligent Vehicle Support. Opus är en ledande aktör på den internationella marknaden för fordonsbesiktning och support för avancerade fordon och hanterar årligen över 30 miljoner fordonsbesiktningar världen över. Bolaget har verksamhet i Europa, Nord-, Sydamerika, Asien och Australien och det totala antalet anställda uppgår till cirka 2 600.

Vår ambition i Sverige, är att vara det besiktningsföretag som erbjuder den bästa kundupplevelsen och genom detta bli det självklara valet för alla som behöver besikta sitt fordon. Vi besiktar såväl personbilar som motorcyklar, släp, husvagnar samt tunga fordon som lastbilar och bussar.
   

Fordonsbesiktning

Den återkommande kontrollbesiktningen av fordon kallas i folkmun allt från: besikta, besiktiga, besiktningen, bilbesiktning, bilbesiktningen, besiktning bil, besikta bil och besikta bilen; men allt är samma sak som du enkelt kan boka hos Opus.
   

Vilken besiktning behöver du och när?

Om ditt fordon inte skulle bli godkänt vid kontrollbesiktning så behöver bilen åtgärdas och sedan komma tillbaka för en efterkontroll. Efterkontroll kallas av våra kunder även för ombesiktning, återbesiktning, återkoll, efterkoll och efterbesiktning.

Registreringsbesiktning är inte återkommande utan utförs på fordon som skall registreras för första gången eller är ombyggt. Detta kallas allt från reg besiktning, reg kontroll till det korrekta namnet som är registreringsbesiktning.