NYHETER

Vi klimatkompenserar hela verksamheten

11 januari 2016 09:00
Opus Bilprovning klimatkompenserar hela verksamheten
Från 2016 klimatkompenserar Opus Bilprovning för hela sin verksamhet inklusive kundernas resor till besiktningen. När du besiktar din bil hos Opus Bilprovning bidrar du till en bättre miljö.

Från 2016 klimatkompenserar Opus Bilprovning för hela sin verksamhet inklusive kundernas resor till besiktningen. När du besiktar din bil hos Opus Bilprovning bidrar du till en bättre miljö. 

Opus Bilprovnings miljöansvar bygger på ett helhetsperspektiv där hela kedjan som vi kan vara med och påverka ingår. Kontroll av utsläppen hos de fordon som körs ute på svenska vägar är den viktigaste insats vi kan göra för att minska den miljöpåverkan som trafiken står för idag, men det stannar inte där.

Från år 2016 klimatkompenserar vi för hela vår verksamhet, samt för de resor som våra kunder gör till våra besiktningsstationer. För att ännu bättre kunna uppskatta hur långa dessa resor faktiskt är kommer vi under året att genomföra utökade kundundersökningar som används i kombination med de data vi redan har från bland andra Transportstyrelsen, branschen och våra tidigare undersökningar bland kunder.

   

Så klimatkompenserar Opus Bilprovning

Opus Bilprovning är sedan tidigare miljöcertifierat enligt ISO 14001 och det har vi nu utökat med att följa de strikta krav som anges i PAS 2060. De krav som ställs i denna certifiering är bland annat att minst 99% av hela verksamheten måste redovisas, att man har en kontinuerlig reducering av utsläpp samt att klimatkompenseringen sker i verifierade utsläppsrätter (CO2e). På så sätt undviker vi så kallad greenwashing (grönmålning eller gröntvättning på svenska).

Opus Bilprovning har valt att investera i projekt som är certifierade enligt Plan Vivo och/eller Gold Standard för att klimatkompensera hela verksamheten. Projekten består av åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser, till exempel genom att skydda existerande och plantera ny regnskog, utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion och energieffektivisering i olika verksamheter. Samtliga projekt som Opus Bilprovning har valt står under FN-tillsyn eller annan opartisk och systematisk granskning.

I de egna lokalerna trimmas och uppdateras värme- och ventilationsanläggningar kontinuerligt och enbart förnyelsebar el inköpt från LOS Energy (hette tidigare TelgeKraft) används i verksamheten. Belysning i lokalerna byts gradvis ut mot energieffektiva alternativ såsom LED och nya stationer utrustas med senaste teknologi så långt det är möjligt.

Genom att utföra vårt arbete så bra vi kan bidrar vi redan i besiktningsverksamheten till lägre utsläpp hos de fordon som körs på vägarna. Som en naturlig del av kundbesöket förmedlar vi tips och råd till samtliga kunder vilket leder till ökad medvetenhet och bättre kunskaper om hur de själva kan minska sin miljöpåverkan. I detta arbete ingår också kontinuerlig information via vår egen hemsida och sociala medier. Resor, inköp av utrustning och förbrukningsvaror - allt görs med miljöfokus i verksamheten.

Utöver detta ställer vi oss bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som syftar till att göra Sverige till ett av världens första fossilfria länder och även initiativet Nollzon som verkar för rena och tysta transporter i våra städer.

   

Projekt som gör skillnad - både för miljön och mot fattigdom

Opus Bilprovning har valt att klimatkompensera i skogsprojekten ArBolivia och Nakau. Båda projekten bidrar till att skydda hotad skog i områden som är otroligt viktiga för världens biologiska mångfald och som dessutom har mycket värdefulla vatten- och timmerresurser.

Regnskogarna binder i sin existerande form stora mängder koldioxid. Dessa projekt syftar också till att skapa initiativ för att plantera ytterligare skog och hitta lösningar för lokalbefolkningen att tjäna pengar på denna, till exempel i form av klimatsmarta jordbruksmetoder där man planterar grödor såsom kaffe, bananer, kakao, citrusfrukter och jordnötter runt träden.

Projekten bidrar till att försörja ett stort antal familjer samtidigt som marken brukas på ett sätt som förbättrar jordmånen istället för att utarma den. Dessa jordbruksmetoder är också designade för att motstå pågående klimatförändringar och säkra befolkningens tillgång till mat, rent vatten och skydd mot vädrets makter. Läs gärna mer om projekten på deras respektive hemsidor eller på Opus Bilprovnings sida.

Kort sammanfattat: Kunder som besiktar sitt fordon hos Opus Bilprovning bidrar till en bättre miljö och en bättre framtid för många!