Svensk Konstruktionstjänst vinner upphandling i samarbete med Opus Bilprovning hos Försvarets materielverk

28 oktober 2014 14:26

Svensk Konstruktionstjänst och Opus Bilprovning har vunnit en upphandling hos Försvarets materielverk som omfattar hjulfordon, bandfordon, pansarterrängbilar, luftvärn, ammunitionsröjningsmateriel, vapenmateriel, registreringsbesiktning och trafikvärdighet.

Opus Bilprovning kommer att leverera registreringsbesiktningar, besiktningar och trafiksäkerhetskontroller till Försvarets materielverk. Upphandlingen omfattar cirka 2000 timmar per år.

Stefan Landfors, Key Account Manager på Opus Bilprovning:
”Det känns riktigt bra att få ta del av denna stora upphandling och även att vi får utnyttja vår enorma kunskapsbank som vi besitter inom Opus Bilprovning både på trafiksäkerhet och registreringsbesiktningar”.