NYHETER

”Ska Sverige bli sämst i Europa på att kontrollera bilars utsläpp?

19 mars 2018 14:25
Under besiktningen utförs kontroller för att säkerställa att utsläppen inte överstiger den tillåtna nivån. Transportstyrelsen vill ändra på dessa kontroller och tillåta högre utsläppsnivåer.

Trots flera varningar från miljöorganisationer, myndigheter och bilbesiktningsbranschen väljer Transportstyrelsen att lägga fram förslaget ändå. Föreskrifterna som kan börja gälla redan 
den 20 maj i år. Detta berör 1,2 miljoner bilar som kan komma att tillåtas höjda gränsvärden och större mängd skadligt utsläpp.

Idag underkänns tre av fyra bilar p.g.a. miljöskäl, om ändringen går igenom kommer dessa istället att godkännas. 

Hur kommer det att påverka miljön och vad händer med Sveriges ambitioner att gå före och visa vägen för övriga länder? Istället riskerar Sverige nu att bli bland de sämsta i Europa på att kontrollera att bilar inte släpper ut för mycket. 

Läs mer i artikeln nedan:

https://www.svt.se/opinion/article17368474.svt