NYHETER

Se upp på vägen!

31 augusti 2015 07:44
Varning för älg - Opus Bilprovning
Varje år sker omkring 45000 viltolyckor på svenska vägar. Bara fram till augusti i år har över 26000 viltolyckor rapporterats in, inklusive över 21000 rådjur, 2300 älgar och 1500 vildsvin.

Varje år sker omkring 45000 viltolyckor på svenska vägar. Bara fram till augusti i år har över 26000 viltolyckor rapporterats in, inklusive över 21000 rådjur, 2300 älgar och 1500 vildsvin.

Såhär på sensommaren är det framför allt vildsvin man bör se upp med då de har sin parningstid från augusti och en bra bit in på vintern. Under parningstiden är vildsvinen extra aktiva och rör sig över större områden, vilket givetvis innebär att de också korsar vägar oftare. På grund av att de är relativt lågväxta djur och den gråbruna fällen kan de vara svåra att upptäcka vid vägkanten.

Risken för att råka ut för en viltolycka är som störst vid gryning och skymning. Det beror på att det är då djur brukar förflytta sig för att söka föda. Sett över året är risken för viltolyckor som störst under maj-juni och september-oktober då många djur är brunstiga vid den tiden. Jaktsäsongen kan också stressa upp djur och de kan komma att korsa vägar när de försöker fly från drivande hundar.

Riskområden på vägarna där man bör vara extra uppmärksam är skogsområden där det finns vattendrag i närheten, områden där det saknas viltstängsel eller där dessa börjar/slutar, kalhyggen och skogskanter nära väg. Det kan vara väldigt svårt att upptäcka djur när det börjar mörkna och de kommer utspringandes från skogen.

   

Väj bara för riktigt stora djur

Det är bara riktigt stora djur såsom älgar och kronhjortar som man bör försöka väja för. Om möjligt, försök väja i den riktning där djuret har bakbenen så att risken för att djuret faller med kronan rakt in i din vindruta vid en kollision minskar. Det är en vanlig anledning till dödsolyckor. För övriga vilda djur bör du bara försöka bromsa. De är kortare än motorhuven på de flesta bilar och därför riskerar de inte på samma sätt att orsaka dödsolyckor. Tvärt om sker fler svåra olyckor på grund av människor som försöker väja för djur. Risken är stor att man kör ner i diket eller hamnar på fel vägbana, vilket gör att du riskerar en frontalkrock med andra trafikanter.

   

Rapportera alltid viltolyckor

Om du skulle råka ut för en viltolycka är det väldigt viktigt att du rapporterar in den till 112 snarast möjligt. Det är lag på att rapportera kollisioner med följande djur: älg, rådjur, vildsvin, hjort, järv, lodjur, mufflonfår, björn, varg, utter och örn. Om du skulle köra på ett tamdjur såsom en hund eller en häst som har rymt ska du försöka lokalisera ägaren. Om du inte lyckas på egen hand ska du kontakta polisen.

Kom ihåg att du måste rapportera in olyckan även om djuret springer vidare. Det händer ofta att ett djur springer vidare i ren chock och sedan ligger och lider ute i skogen på grund av sina skador. Det är viktigt att viltskyddet kommer ut för att lokalisera djuret och se vilket tillstånd det är i.

   

Opus Bilprovning-appen hjälper dig vid olyckor

Opus Bilprovnings app hjälper dig att rapportera in viltolyckor och andra trafikolyckor om du skulle råka ut för en eller se någon annan som behöver hjälp. I vår app väljer du funktionen “Säkerhet på vägen” där du hittar instruktioner kring vad du bör göra vid en olycka. Appen har också en funktion för att rapportera olyckan direkt till SOS Alarm och en funktion för att söka fram din position så att du kan ange GPS-koordinaterna till larmcentralen.

Vid en viltolycka ska man också markera ut platsen så att viltskyddet hittar rätt och kan ta hand om det döda djuret eller påbörja sin sökning om det har sprungit vidare. På alla Opus Bilprovning-stationer finns viltremsor att hämta som kan användas för att markera platsen. Kom in på någon av våra stationer redan idag så att du också har en i bilen.