NYHETER

Så går det till att importera bil

21 november 2016 09:36
Har du planer på att importera en bil från utlandet?
Har du bott utomlands några år och är på väg att flytta hem till Sverige igen? Då vill du säkert gärna ta med bilen. Eller har du kanske hittat en unik veteranbil som du gärna skulle vilja importera? Kanske har det dykt upp ett utmärkt erbjudande på en bil i ett grannland till ett pris som du bara kan drömma om här i Sverige? Då behöver du förstås veta hur det går till att importera en bil. Idag går vi på Opus Bilprovning kortfattat igenom vad du behöver tänka på vid bilimport.

Har du bott utomlands några år och är på väg att flytta hem till Sverige igen? Då vill du säkert gärna ta med bilen. Eller har du kanske hittat en unik veteranbil som du gärna skulle vilja importera? Kanske har det dykt upp ett utmärkt erbjudande på en bil i ett grannland till ett pris som du bara kan drömma om här i Sverige? Då behöver du förstås veta hur det går till att importera en bil. Idag går vi på Opus Bilprovning kortfattat igenom vad du behöver tänka på vid bilimport.

Steg nummer ett är alltid att du ska kontrollera fordonets identitetsmärkning. Normalt sett hittar du denna instansad i bilens chassi samt på en tillverkarskylt. Dessa uppgifter måste stämma överens med bilens registreringspapper. Köp aldrig en bil där dessa uppgifter inte stämmer. Risken är stor att bilen kan vara stulen. Se även till att få alla delar av ägarbeviset, annars riskerar du att inte få ursprungskontrollen godkänd.

Generellt ska fordon uppfylla de krav på säkerhet och avgasrening som ställs på bilar i Sverige. EG-typgodkända bilar godkänns i Sverige utan ytterligare krav på dokumentation gällande fordonets tekniska status. Om det handlar om veteranfordon eller fordon som tillverkats i mycket små serier kan det göras undantag från dessa krav, men vi rekommenderar att du kontaktar oss först och frågar om det handlar om import av en ovanlig bilmodell (gammal eller ny) som sällan eller aldrig tidigare har importerats till Sverige.

I vissa fall kan bilen behöva anpassas för svenska vägar, till exempel amerikanska bilar som har annan standard gällande belysningen.

   

Import av bilar från andra EU-länder

När det kommer till import och registrering av fordon från andra EU-länder brukar det gå relativt enkelt, särskilt om du själv redan står registrerad som ägare till fordonet (exempelvis om du har bott utomlands och flyttar till Sverige).

Se alltid till att du har med dig båda delarna av registreringshandlingen för att ursprungskontrollen ska bli godkänd.

Bilar som är godkända inom EU brukar generellt sett vara EG-godkända, vilket gör det enkelt att importera dem direkt till Sverige utan djupgående krav på ytterligare teknisk dokumentation.

Om du importerar en ny bil från ett annat EU-land ska du anmäla köpet till Skatteverkets kontor i Ludvika.

Se gärna vår video om import av fordon från EU-länder för att lära dig mer.

   

Hittat en pärla i USA eller annat land utanför EU?

Många ute i landet vurmar för äldre amerikanska bilar och vill gärna ha en snygg “jänkare” att dra runt i på sommaren. Men hur fungerar det med import och registreringsbesiktning för fordon som kommer från länder utanför EU?

Samma krav gäller förstås gällande ursprungskontrollen. Du måste ha tillgång till giltiga registreringshandlingar och dessa måste stämma överens med fordonets identitet.

Om det handlar om en typ av bil som inte finns i Sverige sedan tidigare kan det komma att krävas handlingar som beskriver bilens tekniska utförande med mera. Beroende på land kan det även finnas behov av att göra justeringar av bilen för att den ska få köras på svenska vägar.

Om du importerar en bil från USA finns det ett flertal företag som specialiserar sig på detta. Det kan vara en fördel att ta hjälp av den sortens agentur för att vara säker på att du får en bil där identiteten stämmer, de tekniska kraven uppfylls och det kan även bli billigare då de brukar försöka samtransportera flera bilar samtidigt för att spara på transportkostnaderna.

En bil som importeras från ett land utanför EU eller EES måste alltid förtullas.

Vi har även en video om import av fordon från tredjeland där du får veta mer om hur det hela går till.

   

Dags för registreringsbesiktning

När du har alla underlag redo är det dags för registreringsbesiktning. En registreringsbesiktning görs för att säkerställa ditt fordons tekniska identitet och för att se till att kraven på säkerhet och miljö uppfylls - precis som för vilken svensk bil som helst. Uppgifterna vi registrerar kommer även att föras över till vägtrafikregistret så att du kan få ett svenskt registreringsbevis och svenska registreringsskyltar till bilen.

Om du är på väg att importera ett fordon rekommenderar vi att du ringer oss på 0775-500 300 för att få exakt information om vilka underlag du behöver ha med dig samt för att få information om kostnaden. Vi hjälper dig med alla steg på vägen om något skulle vara oklart eller om du har frågor.

Om du vill läsa på mer själv hittar du mer information om import av bil på Transportstyrelsens hemsida.