SYSTECH INTERNATIONAL OCH ENVIRONMENTAL SYSTEMS PRODUCTS (ESP) GÅR SAMMAN FÖR ATT BILDA OPUS INSPECTION

7 maj 2013 08:06

Systech International och ESP går in i slutfasen av sin mycket lyckade sammanslagning som inleddes förra året. Bolagen kommer att bli en legal enhet med ett gemensamt varumärke som reflekterarbolagets kombinerade status som det enda bolaget inom bilprovningsindustrin som är fullständigtvertikalt integrerat – Opus Inspection Inc.

Även om båda företagen börjar verka under det gemensamma varumärket Opus Inspection redan nu så kommer sammanslagningen av Systech och ESP juridiskt sett genomföras först under slutet av 2013.

Lothar Geilen, VD för Opus Inspection säger, ”De senaste åren har varit väldigt framgångsrika för vårt företag":

• Vi har slagit samman Systech med ESP i USA och bildat en division med Opus Bilprovning i Sverige vilket har resulterati ett större och mer kapabelt bilprovningsföretag.

• Under de senaste 18 månaderna har vi fått många värdefulla kontraktsförlängningar och nya bilprovningskontrakt förWisconsin, North Carolina och New York State.

• Vårt utvecklingscenter har expanderat till mer än 30 ingenjörer och tredubblat sin storlek under de senaste två åren.

• Vår fabrik är full av aktivitet och vi förbereder oss för att leverera 10 000 OBD avgasmätare till bilprovningsprogrammet för New York State och lansera flera ytterligare nya produkter inom andra program.

”Jag är särskilt stolt över Opus Inspections ledningsgrupp”, säger Lothar Geilen. ”De har arbetat sammanhållet ochouttröttligt för att bygga det Opus Inspection vi är idag, och för att ständigt förbättra vår organisation. Vi på OpusInspection kommer att fortsätta att ge den högsta nivån av service och support som våra värdefulla kunder förtjänar ochförväntar sig av oss.”

Ledningsgruppen för Opus Inspection har 20 till 30 års branscherfarenhet av att leverera framgångsrika bilprovningsprogram. I teamet ingår:

• Tom Fournier, Vice President of Engineering and Business Development
 • Chris Smith, Vice President of Operations
 • Bruce Kohn, Vice President of Systems Architecture
 • John Bradley, Vice President of Sales
 • Bill Dell, Executive Director of Business Development
 • Jeff Bagley, Director of Administration
 • Frank Ofiero, Corporate Director
 • Marc Brinker, Director of Manufacturing Operations

 

Göteborg 7 maj 2013
 Opus Group AB (publ)

This press info is available in English at www.opus.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
 Magnus Greko, VD och koncernchef
 Telefon: +46 31 748 34 00
 E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
 Tel: +46 765 25 84 93
 E-post: peter.stenstrom@opus.se

Opus Groups Certified Adviser
 Thenberg & Kinde Fondkommission AB
 Krokslätts parkgata 4431 24 Mölndal
 Telefon: +46 31 745 50 00

——————————————

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustningsteknologi. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Groups dotterbolag Systech bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermudaoch i Peru. Opus Groups dotterbolag ESP är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är listade på Nasdaq OMX First North Premier.