Pressmeddelande från SWETIC

23 mars 2016 09:55

Två av tre bilägare anser att färre besiktningar försämrar trafiksäkerheten 

Enligt en färsk undersökning menar två av tre bilägare att trafiksäkerheten skulle drabbas negativt om personbilar besiktas mer sällan. Förslaget från Transportstyrelsen om en utglesning av besiktningsintervallen har mött kritik från tunga instanser som Trafikverket, Naturvårdsverket, Motormännen och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Nu står det alltså klart att även enskilda bilägare är oroliga för förslagets konsekvenser.

Klicka här för att läsa hela releasen: http://news.cision.com/se/swetic---sektion-fordonsbesiktning/r/tva-av-tre-bilagare-anser-att-farre-besiktningar-forsamrar-trafiksakerheten,c9942926