Opus Bilprovning tecknar ett rikstäckande avtal med NCC

26 juni 2014 20:06

Nu tecknar Opus Bilprovning och NCC ett rikstäckande avtal som innebär att besiktningsföretaget kommer att stötta NCC med fordonskontroller på sina 70 stationer runt om i landet.

Stefan Landfors, Key Account Manager på Opus Bilprovning:
”Vi på Opus Bilprovning är väldigt glada att NCC med dotterbolag, som är en av dom största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige väljer oss för sina fordonskontroller.”

Med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda är NCC ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa. Från utveckling till uppbyggnad av bostäder, fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader så blir NCC verksamma inom hela värdekedjan. Arbetet är ett ansvarsfullt byggande som ger ett hållbart samspel mellan människa och miljö.

Opus Bilprovning tillsammans med Opus International inom Divisionen Bilprovning är en ledande aktör på den internationella marknaden för bilbesiktning. Opus Bilprovning besiktade under 2013 över 17 miljoner fordon. Ambitionen är att utveckla verksamheten och fortsätta arbeta för ökad trafiksäkerhet och minska miljöbelastningen, samt att vara det besiktningsföretag som erbjuder den bästa kundupplevelsen. Opus Bilprovning utför anpassade lösningar för företag, fordonstester, kontroll- och registreringsbesiktningar på lätta samt tunga fordon.