Opus Bilprovning i nytt samarbete med If

12 januari 2015 09:43

Den 12:e januari lanserar Opus Bilprovning första etappen av ett samarbete tillsammans med försäkringsbolaget If. Samarbete syftar till att skapa förmåner för sina respektive kunder.

Initialt kommer If att tipsa sina kunder om fördelarna med att välja Opus Bilprovning. Opus Bilprovning å sin sida kommer att informera om Ifs bilförsäkringar, exempelvis i de över 100 000 inbjudningsbrev man skickar ut till sina kunder varje månad och på Opus Bilprovnings hemsida.

- Vi ser fram emot ett spännande samarbete med If. Jag är övertygad om att vi gemensamt kommer att kunna erbjuda våra kunder bra lösningar för bilägandet, det här är ytterligare ett steg för att göra det ännu bättre att vara kund hos Opus Bilprovning, säger Tord Fornander, Operations Manager på Opus Bilprovning.

- Vi har hittat många beröringspunkter med Opus Bilprovning och ser fram emot att stärka båda parters affär med detta samarbetet. Vi kommer successivt att utveckla vårt erbjudande och har många spännande aktiviteter planerade under året, säger Matts René på If som är den som förhandlat fram avtalet.
Opus Bilprovning har 73 anläggningar över hela landet, med sammantaget 1,8 miljoner besök varje år. If försäkrar runt var fjärde bil i Sverige under eget och märkesspecifika varumärken.

Kontakt;
Opus Bilprovning, Tord Fornander, Vice President/Operations Manager tord.fornander@opusbilprovning.se tel. 010-804 99 70