NYHETER

Opus Bilprovning föreslår skärpta gränsvärden för att Sverige ska nå klimatmålen!

12 december 2016 07:53
Opus Bilprovning  är 100% Klimatkompenserat
Just nu pågår anpassningar för införande av nytt EG direktiv i Sverige inom fordonsbesiktning. Andemeningen med direktivet är att höja lägstanivån inom EU.

Just nu pågår anpassningar för införande av nytt EG direktiv i Sverige inom fordonsbesiktning. Andemeningen med direktivet är att höja lägstanivån inom EU. 

Transportstyrelsen har alldeles nyligen haft föreskrift TSF 2016:64 ute på remiss. Remissförslaget är otidsenligt och leder utvecklingen i Sverige åt felaktigt håll då gränsvärden för underkännande/godkännande av fordon vid utsläppskontroll höjs eller helt tas bort. Många gränsvärden är i än större utsträckning än nu gällande föreskrift generaliserad till stora grupper av fordon, oavsett ålder, konstruktion eller utrustning i fordonen och med kraftiga lättnader vilket minskar relevansen till det aktuella fordonet. 

Opus Bilprovning föreslår skärpta gränsvärden vid besiktning för att Sverige ska nå klimatmålen 2030.

   

Läs remissvaret här: