Opus Bilprovning expanderar

15 april 2013 00:00

Vi kommer nu att börja expandera Opus Bilprovning och kan med stor glädje meddela att vi har signerat ett hyresavtal på ytterligare en station i Örebro.

I början av 2014 öppnar vi portarna till vår nya besiktningsstation vid Truck Stop i Örebro. Redan idag hittar du oss där Bilprovningen tidigare fanns på Åbyvägen 7 i Örebro- Bista.
 Den nya etablering i Truck Stop gör vi för att öka tillgängligheten för den tunga trafiken i regionen. Vi ser många mervärden med att vara på plats där ”det händer”. Vi jobbar för en minskad miljöpåverkan vilket även det är ett skäl att söka oss närmare kunden och finnas där den tunga trafiken naturligt finns.

Platschef Jonas Thorstensons kommentarer;

”När nyetableringen här i Truck Stop är klar kommer vi att kunna ta emot en större volym i och med att vi då finns på två ställen i Örebro och kan då vara tillgängliga i betydligt större omfattning för den ökande tunga trafiken i regionen.

Dessa anläggningar kommer att komplettera varandra på ett bra sätt, både med personal och tjänsteutbud.

Det känns jättebra för oss och vi ser det som en stor förmån att få vara delaktiga i den här stora satsningen. Vi ser att det finns stor potential och helt nya möjligheter kommer öppnas för oss att utveckla vår verksamhet”

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/opusbilprovning