Opus Bilprovning arbetar med en tryggare lösning för att kontrollera bilverkstäder i Sverige

27 oktober 2014 07:00

Opus har förstått att det finns ett stort behov av att hjälpa verkstadsbranschen med opartiska kontroller av utförda arbeten. 

Opus har som ambition att tillsammans med företag inom bilbranschen ta fram ett kvalitetsuppföljningssystem som ska göra det tryggare för konsumenten och hjälpa verkstäder att höja sin kvalitetsnivå.

Tord Fornander, Vice President/Operations Manager på Opus Bilprovning: 
”Jag är övertygad om att den kompetens och mångåriga fordonskunskap vi har inom området gör att vi kan tillgodose branschen med prisvärda kvalitetskontroller och uppföljningshjälpmedel. Ambitionen är huvudsakligen att hjälpa konsumenten att trygga kvaliteten på verkstadsbesöken.”

   

Kontaktperson:
Tord Fornander, Vice President/Operations Manager 
Mail: tord.fornander@opusbilprovning.se
Telefon: 010-804 99 70