Opus Bilprovning – Miljöcertifiering för en mer hållbar framtid

6 november 2013 07:00

Sedan den 11 juli 2013 är Opus Bilprovning miljöcertifierade enligt ISO 14001.

För dig som kund innebär det att vi lägger fokus på att ge tips och råd om hur du som fordonsägare kan minska din miljöpåverkan. Vi integrerar detta som en del av besöket vid besiktning och andra tjänster och dessutom lägger vi ett fokus på detta i vår övriga kommunikation, som till exempel det vi skriver här och i andra sociala media. Några exempel på det vi ger råd om är hur ni som kunder kan minska utsläppen genom att hålla era fordon i gott skick och genom en mjukare körstil och även gällande hur servicen sköts, att tvätta fordonet på ett miljövänligt sätt och att ta hand om era däck.

Internt betyder det att vi ständigt arbetar för att minska våra egna utsläpp. Vi  använder oss av modern utrustning på våra stationer och arbetar för att energiförbrukningen skall minskas och att den energi som används för uppvärmning och i arbetet skall komma från hållbara källor. Detsamma gäller övriga inköp och resor.

I vår miljöpolicy står följande att läsa:

Opus Bilprovning ska i en framträdande roll verka för att minimera fordonstrafikens miljö- och klimatpåverkan genom att:

·  Förmedla ett ökat medvetande i samhället om utsläpp av växthusgaser och fordonstrafikens miljöpåverkan

·  Verka för bättre emissions- och miljökontroller på fordon

Därtill ska Opus Bilprovning ständigt minska sin egen miljöpåverkan samt uppfylla och gärna överträffa gällande lagkrav inom miljöområdet genom att:

·  Verka för en giftfri miljö och minimera utsläpp till luft, mark och vatten

·  Minska energianvändningen och verka för en ökad andel av förnyelsebar energi

Att vi är certifierade enligt ISO 14001 innebär att vi har arbetat fram processer för att systematiskt vidareutveckla vår organisation och att ständigt tänka på hur vi kan minska vår miljöpåverkan, samt hitta mer kostnadseffektiva alternativ. Tanken är alltså att verksamheten både skall bli mer miljövänlig och samtidigt mer lönsam.

Tack vare certifieringen kan våra kunder vara säkra på att vi följer de krav som ställs, att vi aktivt satsar på att bli bättre inom miljöarbetet genom att minska våra utsläpp och vår avfallsmängd samt att vi aktivt försöker hitta nya och bättre lösningar. Det gör det även lättare för andra företag med miljöcertifiering att samarbeta med oss då de vet att samma typ av krav ställs på de tjänster som de köper av oss.