​Opus Bilprovning AB och Reaxcer AB tecknar ramavtal

3 mars 2015 07:00

Opus Bilprovning AB och Reaxcer AB är två miljömedvetna företag och har ett stort ansvar för trafiksäkerheten i Sverige. Vi har båda mål och policyer som ska verka för miljöeffektiva insatser och transportering i trafiksäkra fordon.

Precis som Reaxcer har som målsättning att tillgodose kundens behov av transport och logistiklösningar så ligger även Opus Bilprovning i framkant för att ge kunden en positiv och enkel upplevelse när det kommer till kontrollbesiktning av alla sorters fordon. Opus Bilprovnings besiktningsgarantier gör det enkelt för kunden, i detta fall Reaxcer, att trafiksäkra lätta och tunga fordon genom kontrollbesiktningar och företagsanpassade lösningar.
  

Stefan Landfors, Key Account Manager på Opus Bilprovning:

”Opus Bilprovning är glada att Reaxcer valt oss för sina fordonskontroller och besiktningar. Vi har precis som Reaxcer alltid kunden i fokus och vi vill tillsammans utveckla ett redan framgångsrikt samarbete. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att det skall vara enkelt att utföra besiktningar och övriga fordonskontroller hos oss.”
  

Info om Reaxcer AB:

Reaxcer AB erbjuder transport-, maskin- och logistiktjänster samt framställning och försäljning av grus och ballastprodukter. Inom koncernen finns även miljötransporter och fastighetsservice.
Koncernen, som tillhör de fem största logistikföretagen i Sverige, ägs av 225 stora som små åkerier. Reaxcer sysselsätter drygt 900 personer och mer än 650 fordon.