NYHETER

Nya besiktningsregler gäller för gasdrivna bilar

18 maj 2018 10:58
Bilbesiktning hos Opus Bilprovning
Bilar som drivs av gas påverkas av de nya besiktningsreglerna som införs den 20 maj i Sverige.

Bilar som drivs av gas påverkas av de nya besiktningsreglerna som införs den 20 maj i Sverige.
   

Det här gäller:

  • När en bil försedd med bränslesystem för gas inställs till kontrollbesiktning, ska bilens bränsletankar för gas vara fyllda med tillräcklig mängd så att bilen kan köras på gas.
  • Vidare ska alla bränsletankar vara helt frilagda så att en kontroll av hela tanken kan genomföras.
  • Om inte bränsletankarna är frilagda, får istället ett intyg godtas som inte är äldre än 15 månader.
  • Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

-Det är mycket olyckligt att vi har fått den nya föreskriften så här nära inpå införandet, men vi gör allt vi kan för att informera våra berörda kunder, säger Tord Fornander, produktionschef och vice vd för Opus Bilprovning AB.

För ytterligare information angående intygsförfarandet kan man kontakta fordonstillverkaren, eller dess representant, alternativt Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-14 15 16