Många kritiska till Transportstyrelsens besiktningsförslag

24 februari 2016 10:57

Pressmeddelande från SWETIC
2016-02-23

I höstas föreslog Transportstyrelsen att reglerna ska ändras så att personbilar besiktigas mer sällan än idag. Utredningsförslaget var på remiss till mitten av februari. Flera tunga aktörer, däribland Trafikverket, NTF, Motormännen, Unionen och Naturvårdsverket, har i sina remissvar kommit med hård kritik mot utglesningsförslaget, som de menar äventyrar trafiksäkerheten och arbetet för minskad miljöpåverkan.

Tord Fornander, ordförande för SWETIC - Sektion Fordonsbesiktning, branschorganisationen för Sveriges kontrollbesiktningsaktörer, uttrycker också kritik mot förslaget om en utglesning

- Om Sverige ska fortsätta det framgångsrika arbetet med Nollvisionen och minska vägtrafikens miljöpåverkan är Transportstyrelsens förslag fel väg att gå, säger Fornander.

Enligt gällande svenska regler ska nya bilar besiktigas första gången efter tre år, andra gången efter ytterligare två år och därefter årligen. Transportstyrelsens förslag, som ligger på EU:s miniminivå, skulle innebära att första kontrollbesiktningen sker vid fyra års ålder och därefter vartannat år.

Vi kan inte se att svenska bilister har något att tjäna på att Sverige sänker sina trafiksäkerhetsambitioner. Kontrollbesiktningen bidrar till att upptäcka allvarliga fel som skulle kunna vålla svåra trafikolyckor. Säkrare fordon på våra vägar är något som gynnar både den enskilde bilisten och samhället, fortsätter Tord Fornander.

   

Med mer avancerade bilar har besiktningen ett ännu större värde framöver 
Trafikverket skriver i sitt remissvar att de ”finner en så dramatisk utglesning, som Transportstyrelsen föreslår, olämplig. Med mer avancerade bilar finns goda skäl att tro att den årliga besiktning man idag har, kommer ha ett än större värde framöver, ett värde för både trafiksäkerheten och trafikens miljöpåverkan”.

Motormännens riksförbund skriver i sitt remissvar att ”Ett besiktningsintervall på 3-2-1 år eller 4-2-1 år är rimligt, allt annat skapar oförsvarbara säkerhetsrisker vilket enbart kommer att leda till en försämring av trafiksäkerheten.”

Liknande argument anförs av exempelvis NTF - Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, som menar att utglesningsförslaget inte är förenligt med Nollvisionsarbetet.

   

Regeringen fattar inte beslut baserat på förslag som åsidosätter trafiksäkerhets- och miljökrav 
Tord Fornander uttrycker dock förhoppningar om att förslaget inte får gehör hos regeringen:

I en riksdagsdebatt nyligen sa infrastrukturminister Anna Johansson att regeringen inte kommer lägga fram förslag på förändring av besiktning, som innebär att trafiksäkerhet och miljökrav åsidosätts. När så tunga aktörer nu kritiserar utredningsförslaget, på just de punkterna, hoppas och tror jag att regeringen kommer fatta ett klokt beslut, avslutar Fornander.

   

För frågor, kontakta:
Tord Fornander, ordförande för Swetic-SF, den svenska bilbesiktningsbranschens organisation. 
073-688 24 03 
tord.fornander@opusbilprovning.se

   

Till pressmeddelandet: http://news.cision.com/se/swetic---sektion-fordonsbesiktning/r/manga-kritiska-till-transportstyrelsens-besiktningsforslag,c9922855