NYHETER

Hur kommer framtidens bilar att se ut?

30 januari 2017 07:00
Opus Bilprovning om framtidens bilar
Vi på Opus Bilprovning följer givetvis med spänning de olika framsteg som sker inom bilbranschen. Lite extra vurmar vi förstås för den positiva utveckling som sker när det kommer till att skapa miljövänligare fordon då vi själva engagerar oss starkt för miljöfrågor och för att bilarna på svenska vägar ska vara så miljövänliga som möjligt.

Vi på Opus Bilprovning följer givetvis med spänning de olika framsteg som sker inom bilbranschen. Lite extra vurmar vi förstås för den positiva utveckling som sker när det kommer till att skapa miljövänligare fordon då vi själva engagerar oss starkt för miljöfrågor och för att bilarna på svenska vägar ska vara så miljövänliga som möjligt. 

Samtidigt tycker vi det är intressant att hålla ögonen på andra former av nya teknologier för bilar och vart utvecklingen kan tänkas gå, till exempel när det kommer till förarlösa bilar. 

Idag bjuder vi på några spännande exempel och lite funderingar kring hur det kan komma att påverka vår verksamhet som ett företag inom bilbesiktningsbranschen.

   

Framtidens miljöbilar

Ett område som ett flertal biltillverkare lägger extra krut på just nu är att hitta alternativa drivmedel till bensin och diesel. Elbilar såsom Tesla har blivit allt vanligare på de svenska vägarna, framför allt som taxibilar, och det är många som ser fram emot leveransen av nya Model 3 som har tagits fram för att göra det möjligt att köpa en av deras bilar utan att behöva lägga ut över en miljon kronor. Även andra märken har nått framgångar med mindre bilmodeller såsom Nissan Leaf, Volkswagen e-up och BMW i3, framför allt som låne- och hyrbilar i stadsmiljö.

Den främsta kritik som kvarstår mot elbilar är att körsträckan på en laddning är för kort, något som vissa undersökningar dock säger är obefogat då de flesta mestadels kör korta sträckor i vardagen. Men för att en elbil ska fungera även vid långkörning kan det behövas en del förbättringar. Här finns det andra spännande innovationer som är på gång utöver förbättrade traditionella batterier. Ett exempel är olika former av bränsleceller.

Toyota Mirai har löst det genom att använda bränsleceller baserade på vätgas som används för att generera elektricitet. Schweiziska företaget Nanoflowcell har tagit fram ett system baserat på två elektrolytvätskor som blandas för att driva sina fordon. En av prototypmodellerna kördes i 14 timmar i sträck i test utan att ens gå under hälften av batteriets kapacitet. Den typen av utveckling tyder på att stora nyheter snart kommer att ses även ute i den vanliga trafiken.

När det kommer till just bränsleceller kan vi tänka oss att det kan uppstå frågor kring hur man ska mäta utsläpp för denna typ av fordon och om det kan innebära att vi som besiktningsföretag måste investera i ny mätutrustning.

   

Den förarlösa bilen

Förarlösa bilar är något som länge har diskuterats, men som först har blivit verklighet de senaste åren. Drömmen om den självkörande bilen har människan faktiskt arbetat på sedan 1920-talet och redan under 1950-talet gjordes lovande försök. Först på 1980-talet lyckades universitet i samarbete med bilmärken ta fram helt förarlösa bilar som på egen hand navigerade i sin omgivning och år 2013 gjordes de första testerna ute på allmänna vägar.

Sedan år 2015 genomförs tester i allmän trafik i fem amerikanska delstater. Ett av de projekt där man genomför tester är Googles Waymo som är en teknologi och inte ett specifikt fordon. Här implementerar man olika typer av navigeringsutrustning i olika redan existerande bilar.

Några av de största europeiska bilmärkena genomför tester på egna banor och bland annat BMW hoppas på att ha självkörande bilar i produktion runt år 2021.

Men det finns ännu ett antal frågetecken att reda ut innan förarlösa bilar kan ges grönt ljus på allmänna vägar. En förarlös bil är aldrig bättre än den teknologi som sitter i den. Även om den i daglig drift fungerar säkrare än en mänsklig förare har det redan skett ett antal olyckor under testerna. Att reda ut vem som är ansvarig i dessa lägen är mycket viktigt.

Än så länge saknas övergripande standarder för hur fordon ska kommunicera med varandra och hur de ska läsa av sin omgivning. Det finns även etiska problem med förarlösa fordon och ansvar. Ett exempel är ett scenario där en fotgängare kliver ut mitt framför fordonet. Om bilen bromsar kraftigt riskerar passageraren att skadas och om det inte bromsar skadas fotgängaren. Att avgöra vem som skall räddas i en sådan situation är ingen lätt fråga för bilindustrin att svara på och hitta lösningar för.

Som besiktningsfirma ställer vi oss givetvis frågan kring hur förarlösa fordon kan komma att påverka vårt arbete? Visserligen genomför vi redan tester av elektroniska felminnen på fordon, men i en förarlös bil kommer dessa troligtvis att vara långt mer komplexa än dagens system.

Det vi kan vara överens om är att det just nu pågår många mycket spännande projekt som troligtvis kommer att påverka bil- och transportindustrin rejält.