Gasolkontroll – En besiktning som kan rädda liv

22 maj 2013 11:09

Opus Bilprovnings tjänst Gasolkontroll ger dig en tryggare semester i husbilen eller husvagnen. Brister i gasinstallationen i dessa fordonstyper är orsak till flera olyckor varje år. Många av dem kan undvikas om alla fordonsägare genomför denna kontroll minst vartannat år, samt lär sig några enkla regler för hantering av gasflaskorna och den övriga utrustningen.

Tvärt emot vad många tror är  inte brand den vanligaste eller farligaste risken som kan uppstå på grund av en felaktig gasolinstallation. Koloxidläckor är det som ofta orsakar dödsfall och om den blandas med luft kan koncentrationen ge upphov till en mycket explosiv gasblandning.
 Fordonet kan vara felaktigt byggt, eller installationen felaktigt utförd så att trycket är fel och förbränningsgaserna går tillbaka in i fordonet istället för att vädras ut.

Utrustningen kan också vara för gammal, slangarna slitna eller brännarna smutsiga så att förbränningen inte sker vid rätt temperatur, vilket gör att för mycket koloxid bildas.
 Vi kontrollerar att gasinstallationens slangar, rörledningar och övriga komponenter är i gott skick samt identifierar skador, förslitningar och sprickor i och under fordonet. Vi kontrollerar fästanordningen för gasolflaskor och därefter genomför vi en täthetskontroll.
 
 Vad kan du göra själv för att se till att dit fordon är mer säkert?

  • Gör alltid en kontroll när du byter gasflaska. En snabb översikt för att se att ingenting har lossnat eller att inga rör eller slangar har sprickor eller verkar slitna tar bara några minuter. Det finns också läckspray att köpa så att du kan upptäcka eventuella läckor. Spraya på gasinstallationens skarvar. Om det uppstår bubblor har du en läcka. Stäng genast gasflaskans huvudventil, vädra fordonet och se till att få problemet åtgärdat innan du använder utrustningen igen.
  • Installera ett gaslarm. Detta varnar direkt om en läcka uppstår.
  • Investera i en bra brandsläckare – en pulversläckare med minst 2 kg kapacitet rekommenderas för en normalstor husvagn/husbil.
  • Se till att gasolflaskorna står stadigt upprätt för att vara säker på att säkerhetsventilen fungerar som den skall.
  • Se till att brännare på till exempel en gasolspis är rena. Om flammorna är gula är det ett tecken på att förbränningen sker vid för låg temperatur, vilket ofta beror på att de är blockerade av smuts, vilket kan göra att för mycket koloxid uppstår.

För mer fullständig information om vad som är bra att tänka på gällande gasolinstallation i denna typ av fordon har Brandskyddsföreningen givit ut en skrift som finns att ladda ner på deras hemsida.

När vi har genomfört en gasolkontroll får du ett protokoll med resultatet, där du kan läsa om eventuella brister så att du kan åtgärda dem. Om kontrollen godkändes får du ett märke som säger ”Genomförd Gasolkontroll” som skall fästas utanpå husvagnen/husbilen eller bredvid gasolinstallationen. Resultatet från en gasolkontroll rapporteras inte till någon myndighet, men på vissa campingplatser har de egenställda krav på att detta skall vara genomfört för att du skall få ställa upp ditt fordon där.