NYHETER

Fordonsbesiktningsbranschens 2019 års branschrapport

19 mars 2019 08:12
Opus Bilprovning - besikta fordon
Nu finns en ny branschrapport från Fordonsbesikningsbranschen tillgänglig.

I 2019 års branschrapport konstaterar Fordonsbesiktningsbranschen att Sverige både kan och bör göra mer för att minska vägtrafikens utsläpp och stärka trafiksäkerheten på våra vägar.

I branschrapporten presenteras helt ny statistik gällande det nya miljöregelverket som infördes under 2018. Statistiken visar bland annat att man redan nu kan se att andelen fordon som har underkänts på grund av miljörelaterade fel har mer än halverats sedan det nya regelverket infördes. Det är mycket som tyder på att det rullar fordon på vägarna som trots besiktning kan släppa ut för mycket. 

   

Fordonsbesiktningsbranschen bildades i maj 2014 i syfte att tillvarata och främja medlemsföretagens gemensamma intressen.