Bilbesiktningen som ger dig lite mer

8 januari 2014 07:00

Vi erbjuder flera tjänster som hjälper dig till ett säkrare och  mer ekonomiskt fordonsägande. Boka gärna någon av dem andra tjänsterna tillsammans med ordinarie bilbesiktningen.

   

Opus Biltest omfattar de kontroller du som privatperson skyddas av via konsumentköplagen vid bilköp hos företag. Testet är även bra när du skall köpa eller sälja ett fordon privat för att slippa oväntade överraskningar.

I testet ingår opartisk bedömning på fordonet utifrån aspekterna trafiksäkerhet och miljö. På fordon från 2002 eller nyare gör vi även en avläsning i fordonets elektroniska felminne, på samtliga tillgängliga system.

Efter avslutat test ingår en genomgång av protokollet på den elektroniska avläsningen och det tekniska testet. Protokollet kan med fördel sparas till fordonets övriga handlingar för en kvalitetshöjning vid framtida försäljning.

   

Gasolkontroll ger dig en tryggare semester i husbilen eller husvagnen. Vi kontrollerar slangar, rörledningar och övriga gasolkomponenter som har betydelse för säkerheten. Kontroll av gasol ingår inte längre i den obligatoriska kontrollbesiktningen för husvagn och husbil, så för din egen säkerhet bör du göra Opus Bilprovnings Gasolkontroll minst vartannat år.

Efter genomförd gasolkontroll får du ett protokoll med resultatet och eventuella brister noterade. Är kontrollen godkänd får du även märket ”Genomförd Gasolkontroll” som fästs utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.

   

Registreringsbesiktning av importerade, ombyggda och hemmabyggda fordon göra av våra besiktningsingenjörer med särskild behörighet.

En registreringsbesiktning krävs när du har gjort en ändring eller vill registrera ditt fordon i Sverige. Den utförs enligt TSFS 2010:87 för att säkerställa fordonets tekniska identitet och se till att det uppfyller säkerhets- och miljökrav samt för att fastställa uppgifter till vägtrafikregistret.

Priserna varierar beroende på till exempel typ av besiktning, fordon, årsmodell eller ursprungsland. Ring 0775-500 300 så berättar vi mer.

      

Mer information och fler tjänster finns på www.opusbilprovning.se
Bokar gör du på: 0775-500 300