Besiktningsperiod för personbil, lätt lastbil och lätt buss

4 november 2013 07:00

Nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar besiktigas första gången när fordonet är tre år, andra gången när fordonet är fem år och därefter varje år. Datum för den första besiktningen utgår från det datum som fordonet tagits i bruk. Du hittar uppgift om datum när fordonet tagits i bruk på registreringsbeviset. Sista siffran i registreringsnumret bestämmer besiktningsperioden. Du ser din besiktningsperiod i bilden nedan.

Läs mer om när det är dags att besiktiga din MC, husvagn, lätt/tungt släp, och tunga fordon här:  http://bilprovning.se/Besiktningar/Kontrollbesiktning

Du kan snabbt och enkelt boka din besiktningstid genom vår internetbokning eller ringa kundtjänst på: 0775-500 300.