Certifikat

Helårsrapport

Här kan du läsa om alla våra utsläpp och beräkningar för 2014 - 2017. Rapporten är kvalitetssäkrad av tredjepart (U&We).

Greenhouse Gas Protocol 2014 (pdf)
Greenhouse Gas Protocol 2015 (pdf)
Greenhouse Gas Protocol 2016 (pdf)
Greenhouse Gas Protocol 2017 (pdf)
   

Nedan kan du läsa de utställda certifikaten för vår klimatkompensering
Klimatkompensering 1300 ton CO2e, Bolivia 2015
Klimatkompensering 1300 ton CO2e, Bolivia 2015
Klimatkompensering 2688 ton CO2e, Bolivia 2016
Klimatkompensering 1137 ton CO2e, Nakau 2016

Klimatkompensering 4061 ton CO2e, Bolivia 2017 
Klimatkompensering 299 ton CO2e, Vanuatu 2017
Klimatkompensering 140 ton CO2e, Fiji 2017
Klimatkompensering 439 ton CO2e, Bolivia 2018
Klimatkompensering 4061 ton CO2e, Fiji 2017/2018
   

PAS 2060

Vi har målmedvetet strävat för att uppfylla det mest seriösa och opartiska regelverket som finns för att nå en hållbar klimatneutralitet förutom grundintresset att göra planeten lite grönare genom våra insatser. Nu kan vi stolt presentera vår åtagandeförklaring och deklaration för 2016 i enlighet med PAS 2060:2014, som förklarar hur vi arbetar och som givetvis är kontrollerat och verifierat av en utomstående aktör, U&WE tillsammans med Zeromission.

För att nå många även utanför Sverige så valde vi att skriva dem på standardens officiella språk, engelska, läs dem gärna för att få en bild av vad vi jobbar med.

Opus Bilprovning AB - Declaration of commitment to carbon neutraly for the period Jan - Dec 2016 in accordance with PAS 2060Opus PAS 2060 Declaration 20170801