Sök jobb hos Opus Bilprovning

Karriär

Tillsammans på Opus Bilprovning är vi omkring 550 personer från Kiruna i norr till Helsingborg i söder.

Jobba hos Opus Bilprovning!

Vi utför kontroll-, registreringsbesiktningar och testar fordon för att bedöma hur trafiksäkra och miljövänliga de är samt hjälper våra kunder till bättre fordonsekonomi. 

Tillsammans utför vi i Sverige, ungefär 2 miljoner fordonskontroller per år. Vår verksamhet består av 80 besiktningsstationer belägna i Stockholm, Mälardalen, Dalarna, Värmland, Skaraborg, Småland, Skåne, Blekinge, Öland och Norrlandskusten upp till Kiruna. Den 31 december 2014 hade vi 557 anställda (493 män och 64 kvinnor) och den 31 december 2015 hade vi 579 anställda, varav 510 män och 69 kvinnor.

Opus Bilprovning ingår i Opus Group som sedan 2 juli 2013 är noterat på Nasdaq (Stockholmsbörsen). Bolagets verksamhet bedrivs inom division Bilprovning som har två segment bestående av Bilprovning Internationellt och Bilprovning Sverige. Koncernen omsatte 2014 ca 1458 MSEK och 2015 ca 1 650 MSEK.

Företagen inom Opus Group räknas till världens tekniskt mest avancerade bilprovningsföretag, vars produkter och tjänster används för kontroll av över 28 miljoner fordon per år. Totala antalet anställda uppgår till ca 1600 och koncernens huvudkontor ligger i Mölndal, strax söder om Göteborg. Opus Bilprovnings huvudkontor är placerat i Stockholm – Vinsta.

   

Utbildningar

För att ta del av våra utbildningar och kunna utföra arbetet som besiktningstekniker eller besiktningsingenjör inom Opus Bilprovning behövs ett personligt certifikat som intygar att du är utbildad och därmed får utföra fordonsbesiktning.

    

Vi satsar på vår personal

Vi säkrar medarbetarnas höga yrkeskompetens genom att arbeta internt inom företaget med utbildning. Samtliga besiktningstekniker är yrkescertifierade och genomgår en omcertifiering vart fjärde år. Opus Bilprovning arbetar regelbundet med att säkerställa medarbetarnas kvalitet i arbetet och säkrar kunskapen med regelbundna utbildningar. Utbildningsinsatserna görs för att upprätthålla och öka den höga kvalitén och yrkeskunskapen våra medarbetare har.

   

Vad krävs?

För möjligheten till anställning i Opus Bilprovning krävs en fullgjord utbildning från gymnasieskola med minst betyget godkänt i ämnena:

  • Svenska A
  • Matematik A
  • Engelska A

...eller motsvarande utbildning.

Om du har personligt certifikat för att få utföra kontrollbesiktning, är detta meriterande. Om inte, säkerställer Opus Bilprovning att du får en individuell utbildning anpassad efter dina behov och förkunskaper om du blir anställd hos oss.

   

Personlig certifiering

Utbildningen beräknas ta mellan 6 – 8 veckor och utförs tillsammans med Opus Bilprovnings interna personal på en station i ditt geografiska närområde. Din utbildning är både teoretiskt, praktisk och företagsanpassad. Du kommer att lära känna dina kollegor på den station där du ska arbeta, kollegor inom företaget och lära dig om företagets värderingar och visioner. Allt för att du ska kunna känna dig välkommen och som en del av kollegorna. När din handledare tycker att du är klar, kommer du att skickas på personlig certifiering av ett externt företag vid namn Training Partner som utför test och därefter tilldelar personligt certifikat.

   

Vill du veta mer om vad som kontrolleras på besiktningen? 

Spontanansökan

Ingen tjänst som passar?
Hos oss är nya talanger alltid välkomna!
Presentera dig själv och skicka ditt CV till: hr@opusbilprovning.se 

Vi klimatkompenserar för en grönare planet

Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet!
När du besiktar ditt fordon hos oss
bidrar du till en bättre miljö. 

Tack för att du väljer Opus Bilprovning!