Karriär

Jobba hos Opus Bilprovning!

Vi utför kontroll-, registreringsbesiktningar och testar fordon för att bedöma hur trafiksäkra och miljövänliga de är samt hjälper våra kunder till bättre fordonsekonomi. 

Tillsammans utför vi i Sverige, ungefär 2 miljoner fordonskontroller per år. Vår verksamhet består av 87 besiktningsstationer belägna i Stockholm, Mälardalen, Dalarna, Värmland, Skaraborg, Småland, Skåne, Blekinge, Öland och Norrlandskusten upp till Kiruna. Den 31 december 2016 hade vi 576 anställda, varav 512 män och 64 kvinnor.

Opus Bilprovning ingår i Opus Group som sedan 2 juli 2013 är noterat på Nasdaq (Stockholmsbörsen). Bolagets verksamhet bedrivs inom division Bilprovning som har två segment bestående av Bilprovning Internationellt och Bilprovning Sverige. Koncernen hade en omsättning på 1697 MSEK under 2016.

Företagen inom Opus Group räknas till världens tekniskt mest avancerade bilprovningsföretag, vars produkter och tjänster används för kontroll av över 25 miljoner fordon per år. Totala antalet anställda uppgår till ca 1600 och koncernens huvudkontor ligger i Mölndal, strax söder om Göteborg. Opus Bilprovnings huvudkontor är placerat i Stockholm – Vinsta.

   

Utbildningar

För att ta del av våra utbildningar och kunna utföra arbetet som besiktningstekniker eller besiktningsingenjör inom Opus Bilprovning behövs ett personligt certifikat som intygar att du är utbildad och därmed får utföra fordonsbesiktning.

    

Vi satsar på vår personal

Vi säkrar medarbetarnas höga yrkeskompetens genom att arbeta internt inom företaget med utbildning. Samtliga besiktningstekniker är yrkescertifierade och genomgår en omcertifiering vart fjärde år. Opus Bilprovning arbetar regelbundet med att säkerställa medarbetarnas kvalitet i arbetet och säkrar kunskapen med regelbundna utbildningar. Utbildningsinsatserna görs för att upprätthålla och öka den höga kvalitén och yrkeskunskapen våra medarbetare har.

   

Vad krävs?

För möjligheten till anställning i Opus Bilprovning krävs en fullgjord utbildning från gymnasieskola med minst betyget godkänt i ämnena:

  • Svenska A
  • Matematik A
  • Engelska A

...eller motsvarande utbildning.

Om du har personligt certifikat för att få utföra kontrollbesiktning, är detta meriterande. Om inte, säkerställer Opus Bilprovning att du får en individuell utbildning anpassad efter dina behov och förkunskaper om du blir anställd hos oss.

   

Personlig certifiering

Utbildningen beräknas ta mellan 6 – 8 veckor och utförs tillsammans med Opus Bilprovnings interna personal på en station i ditt geografiska närområde. Din utbildning är både teoretiskt, praktisk och företagsanpassad. Du kommer att lära känna dina kollegor på den station där du ska arbeta, kollegor inom företaget och lära dig om företagets värderingar och visioner. Allt för att du ska kunna känna dig välkommen och som en del av kollegorna. När din handledare tycker att du är klar, kommer du att skickas på personlig certifiering av ett externt företag vid namn Training Partner som utför test och därefter tilldelar personligt certifikat.

   

Vill du veta mer om vad som kontrolleras på besiktningen? 

Spontanansökan

Ingen tjänst som passar? Hos oss är nya talanger alltid välkomna!Presentera dig själv och skicka ditt CV till: hr@opusbilprovning.se 

Opus Bilprovning är ett av Barncancerfondens Vänföretag

För oss finns det mer än fordonssäkerhet och miljöarbete som är viktigt här i världen. Därför har Opus Bilprovning tillhört Barncancerfondens Vänföretag sedan år 2013 och hoppas att fler runt om i Sverige ska göra detsamma.Vi vet att det finns många familjer där ute med barn som har drabbats av cancer. Barn som idag har en mycket bättre chans att bli friska tack vare arbetet som Barncancerfonden stödjer och är en del av. Det tycker vi är väldigt viktigt och vi är stolta över att få hjälpa till med detta fina arbete.Förutom att Barncancerfonden stödjer cancerforskning, informerar om cancer och ger råd till drabbade hjälper de även familjer att få chansen att spendera högtider tillsammans, även om ett av barnen har drabbats av cancer. Det kan till exempel bli ett anpassat julfirande på sjukhuset eller med hjälp av extra vårdinsatser i hemmet.