Jobba på Opus Bilprovning

Vi utför kontroll-, registreringsbesiktningar och testar fordon för att bedöma hur trafiksäkra och miljövänliga de är samt hjälper våra kunder till bättre fordonsekonomi. 

Tillsammans utför vi i Sverige ungefär 2 miljoner fordonskontroller per år.

Vår verksamhet består av 90 besiktningsstationer belägna i Stockholm, Mälardalen, Dalarna, Värmland, Skaraborg, Småland, Skåne, Blekinge, Öland och Norrlandskusten upp till Kiruna. Den 30 april 2018 hade vi 576 anställda, varav 503 män och 73 kvinnor.

Opus Bilprovning ingår i Opus Group AB (publ) som är ett bolag med stark tillväxt, noterat på Nasdaq (Stockholmsbörsen). Från och med januari 2018 består Opus av två divisioner – Vehicle Inspection och Intelligent Vehicle Support.

Opus är en ledande aktör på den internationella marknaden för fordonsbesiktning och support för avancerade fordon och hanterar årligen över 25 miljoner besiktningar över världen. Bolaget har verksamhet i Europa, Nord-, Sydamerika, Asien och Australien och det totala antalet anställda uppgår till drygt 2 200.

Opus Group AB hade en omsättning på 1,9 MSEK under 2017. Koncernens huvudkontor ligger i centrala Göteborg och Opus Bilprovnings huvudkontor är placerat i Stockholm – Vinsta.
   

Utbildningar

För att ta del av våra utbildningar och kunna utföra arbetet som besiktningstekniker eller besiktningsingenjör inom Opus Bilprovning behövs ett personligt certifikat som intygar att du är utbildad och därmed får utföra fordonsbesiktning.

Vi satsar på vår personal

Vi säkrar medarbetarnas höga yrkeskompetens genom att arbeta internt inom företaget med utbildning. Samtliga besiktningstekniker är yrkescertifierade och genomgår en omcertifiering vart fjärde år. Opus Bilprovning arbetar regelbundet med att säkerställa medarbetarnas kvalitet i arbetet och säkrar kunskapen med regelbundna utbildningar. Utbildningsinsatserna görs för att upprätthålla och öka den höga kvalitén och yrkeskunskapen våra medarbetare har.
  

Besiktningstekniker 

Som besiktningstekniker kommer du besikta fordon där du kontrollerar att fordonen uppfyller uppställda miljö och säkerhetskrav. Arbetet är dels självständigt men du arbetar ofta i team med övriga kollegor.

 
Vad krävs?

 • Minst sammanlagt tre års dokumenterad erfarenhet eller lämplig utbildning inom fordonsområdet
 • B-körkort
 • Teknisk fordonskunskap
 • Grundläggande datakunskaper
 • I första hand söker vi personal med certifikat för fordonsbesiktning samt C-körkort

Kompetenser och erfarenheter kommer att prövas mot Transportstyrelsens gällande föreskrift.
 

Personlig certifiering

Utbildningen beräknas ta mellan 6 – 8 veckor och utförs tillsammans med Opus Bilprovnings interna personal på en station i ditt geografiska närområde. Din utbildning är både teoretiskt, praktisk och företagsanpassad. Du kommer att lära känna dina kollegor på den station där du ska arbeta, kollegor inom företaget och lära dig om företagets värderingar och visioner. Allt för att du ska kunna känna dig välkommen och som en del av kollegorna. När din handledare tycker att du är klar, kommer du att skickas på personlig certifiering av ett externt företag vid namn Training Partner som utför test och därefter tilldelar personligt certifikat.
   

Besiktningsingenjör

Som besiktningsingenjör på Opus Bilprovning utför du i huvudsak registreringsbesiktningar för att kontrollera att fordon uppfyller föreskrivna krav. Arbetet innebär kontakter både med privatpersoner och företag som till exempel tillverkare, påbyggare och importörer.
 
Vad krävs?

Formella krav för tjänsten är minst:

 • Minst sammanlagt motsvarande tre års dokumenterad erfarenhet eller lämplig utbildning inom fordonsområdet
 • Körkort med lägst klass B
 • Svenska A
 • Matematik A +B
 • Fysik A
 • Engelska A + B med minst betyg 2
 • Eller för betyg motsvarande kunskaper 

   
Meriterande är att ha:

 • Giltigt certifikat för fordonsbesiktning eller registreringsbesiktning
 • Språkkunskaper utöver Svenska och Engelska
 • Konstruktion, maskinteknik eller hållfasthetslära
 • Ytterligare körkort utöver klass B

   
Vill du veta mer om vad som kontrolleras på besiktningen?