Frågor om däck

Vilka däckregler gäller för personbilar?
De här reglerna är du formellt skyldig att följa vid reparation och utbyte av däck och fälg. Vi har delat upp personbilen i två grupper. Den nationellt godkända bilen och den EG-typgodkända bilen.
   

Vad gäller för en nationellt godkänd personbil?
Den däcksdimension som registrerats för bilen är alltid OK. Däck av annan dimension ska uppfylla följande:

  • Belastningskrav – Bärigheten ska i princip överensstämma med originaldäckens, med andra ord klara bilens axelbelastning vid totalvikt.
  • Hastighetskrav – vinterdäck minst 160 km/h, sommardäck minst 180 km/h.
  • Monteringskrav – frigång vid fulla styr- och fjädringsutslag för hjulen, fälg och däck, i hjulhus, för hjulupphängning, bromsok m.m.
  • Spårvidden får inte överstiga den maximalt tillåtna.

   

Vad gäller för EG-bilen (helfordonsgodkänd personbil)?
Däck- och fälgkombinationer som finns angivna i helfordonsgodkännandet. Dessutom får byte ske utan registreringsbesiktning om följande villkor uppfylls: Däck ska vara dimensionerade minst för bilens garanterade axelbelastning och konstruktiva hastighet. Vinterdäck dock minst 160 km/h, däcken ska ha en rullningsomkrets som ligger inom de min-/ maxgränser som finns angivna i helfordonsgodkännandet, fälgar får inte ge spårviddsförändringar utöver vad som är tillåtet i helfordonsgodkännandet. Fälgar får ha annan diameter och däcken mindre bredd än vad som anges i helfordonsgodkännandet om däcken har en rullomkrets inom de tillåtna gränserna. Uppgifter om de däcks- och fälgdimensioner som är godkända för biltypen finns hos tillverkaren/generalagenten eller märkesverkstäder. Du kan också titta i bilens instruktionsbok där man även anger de däck och fälgalternativ som rekommenderas för vinterdäck.

   

Kan en personbil få körförbud på grund av felaktig däckdimension?
Nej, vid besiktningen kontrollerar vi att däcket inte är skadat, att mönsterdjupet inte är mindre än 1,6 mm samt att dubbade och odubbade däck inte blandas på personbil och lätt lastbil/buss. Normalt gör vi ingen kontroll av däckdimensionen. Däremot finns bedömningen körförbud för däck.

   

När är det dags att byta till vinterdäck?

  • Vinterdäck krävs 1 december–31 mars om det är vinterväglag.
  • Dubbdäck får användas 1 oktober–15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.