Besiktningsprotokoll och resultat

Vad betyder informationen på besiktningsprotokollets baksida?
Till information om protokollet >>

   

Kan jag få en kopia på mitt besiktningsprotokoll?
Du kan beställa protokollskopior av oss, på besiktningar som vi utfört. Du gör det enklast vid detta formulär eller via e-post kundtjanst@opusbilprovning.se, ange "Besiktningsprotokoll" i ämnesraden.

   

Kan jag lita på vägmätarställningen?
Det finns inga lagkrav på att bilar ska ha fungerande vägmätare, men vägmätaren får inte vara manipulerad. Vid kontrollbesiktning avläser och noterar besiktningsteknikern sifferställningen på fordonets vägmätare där sådan finns. Protokollsanteckningen är dock ingen form av garanti för att uppgiften är riktig. Uppgiften är avsedd för allmänna statistiska ändamål där felskrivningar och stillastående mätare på enstaka fordon saknar betydelse. Protokollet överlämnas till föraren vid besiktningen, som själv lätt kan bedöma riktigheten av angiven sifferställning.

   

Var hittar jag mätarställning och information om fordonet?
Hos Transportstyrelsen och i vår mobil-app kan du få generell information om ett fordon samt om vilken mätarställning fordonet hade vid senast utförda bilbesiktning.

   

Vad betyder bromsvärdena på besiktningsprotokollet?
På besiktningsprotokollet anges bromsvärden i kilonewton (kN) för varje hjul på fordon med hydrauliska bromssystem och två axlar. Bromsvärdena visar bromskraften strax innan hjulen stoppar i rullbromsprovaren. Med hjälp av värdena kan Bilprovningen se skillnaderna mellan de olika hjulen på samma axel. Om det finns någon tvekan om bilens bromsförmåga gör besiktningsteknikern en utökad kontroll vid provkörningen. Skillnader i bromskraft mellan hjulen på samma axel får uppgå till högst 30 procent och om skillnaden är mer än 30 procent underkänns fordonet.

Exempel på godkända bromsvärden (högst 30 procent skillnad på något hjulpar):

  • Vänster fram 1,8
  • Höger fram 2,0 (10%)
  • Vänster bak 1,1
  • Höger bak1,3 (15%)

Exempel på underkända bromsvärden på bakaxel (mer än 30 procent skillnad på något hjulpar):

  • Vänster fram1,8
  • Höger fram 2,3 (22%)
  • Vänster bak 1,5
  • Höger bak 1,0 (33%)

   

Vad innebär anmärkning som inte ger efterkontroll?
Felen ska åtgärdas snarast. Fordonet får inte användas mer än vad som är nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas. Om tidigare noterad brist kvarstår vid nästa besiktningstillfälle resulterar detta i en anmärkning med krav på efterkontroll. Mer information hittar du på protokollets baksida.

   

Vad innebär efterkontroll?
Felen ska åtgärdas snarast. Fordonet får inte användas mer än vad som är nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas. Fordonet måste genomgå en ny bilbesiktning senast de datum som angivits i rutan för besiktningsresultat på protokollet. Mer information hittar du på protokollets baksida. Nästan alla våra stationer tar emot obokad efterkontroll. Öppettider och fordonstyper varierar mellan stationerna kontrollera därför din stations webbsida före ditt besök.

   

Vad innebär direkt körförbud vid kontrollbesiktningen?
Om fordonet har så allvarliga fel att det får körförbud, måste fordonet bärgas från besiktningsstationen. Körförbud gäller tills ny besiktning gjorts. När felen är åtgärdade får fordonet köras till besiktningsstation för ny kontroll. Mer information hittar du på protokollets baksida.