Elektronisk Miljökontroll (OBD)

På bensindrivna bilar tagna i bruk 2002-01-01 eller senare samt dieseldrivna bilar tagna i bruk från 2004-01-01 eller senare, med en maxvikt på 3 500 kilo gör vi en elektronisk miljökontroll, OBD-kontroll (On Board Diagnostic eller Omborddiagnos).

   

OBD-kontrollen genomförs med hjälp av ett diagnosverktyg som kopplas till ett uttag som normalt sitter under instrumentpanelen. Verktyget läser av registrerade felkoder som påverkar bilens utsläpp.

elektronisk miljökontroll

Får ditt fordon en så kallad bekräftad felkod underkänns det vid bilbesiktningen. Felet måste åtgärdas eller repareras, oavsett om felkoden har varit registrerad under en lång eller kort tid. En felkod som registrerats i bilens system kommer att vara registrerad så länge felet inte har åtgärdats och sedan släckts med hjälp av ett diagnosinstrument. Detta kan till exempel göras av en bilverkstad.

   

Övriga felkoder anges enbart på protokollet under "Bra att veta". Detta är felkoder från bilens övriga system, exempelvis växellåda eller klimatanläggning.

   

Vissa av felkoderna talar i klartext om vilken del av bilen de gäller för, andra står som bilspecifika. Om du vill ha ytterligare information om felkoderna, kontakta din verkstad.

Anmärkningen "Omborddiagnossystem, anslutning/uppkoppling kan inte ske" innebär att vår utrustning inte får ett standardiserat svar från fordonet vilket resulterar i ovanstående anmärkning. Fordonet måste då underkännas.

   

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@opusbilproning.se eller 0775-500 300.