Gasdrivna fordon

Viktig information till dig med ett gasdrivet fordon (metangas, biogas, naturgas) inför kontrollbesiktning.

Det har införts nya besiktningsregler för kontrollbesiktning av gasdrivna fordon (gasbilar). Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller och vad det kostar när du ska besikta ditt gasfordon. 

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs av metangas (biogas eller naturgas) måste gastanken vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge “gasdrift” när vi täthetskontrollerar bränslesystemet. Om motorn inte kan köras på metangas så kan heller inte en kontroll av hela gassystemets täthet utföras och fordonet underkänns med krav på ny kontrollbesiktning.

   

Två alternativ vid besiktning av gasfordon:   

1. Frilagda tankar

Vid en kontrollbesiktning måste alla gastankar (inklusive ledningar) vara frilagda/synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet. Det innebär att alla inspektionsluckor, skyddsplast och övriga detaljer som skymmer synligheten av gassystemet måste demonteras innan en kontrollbesiktning kan utföras.
   

2. Gasintyg

Om inte bränsletankarna är frilagda vid besiktning krävs ett gasintyg, som vid besiktningstillfället inte får vara äldre än 15 månader.
Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.
Intyget kan omfatta endast gastank/gastankar eller hela bränslesystemet för gas.

OBS! För att intyget ska vara giltigt vid besiktningen krävs det fr.o.m. 1 september 2019 att intyget är utfärdat av en verkstad som har verifierats av oss (besiktningsföretag).

En lista på verifierade verkstäder kommer att finnas tillgänglig på den här sidan från och med den 1 augusti 2019.  

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på mejltelefon eller genom att besöka någon av våra besiktningsstationer.

   

Vad kostar det att besikta gasfordon?

Kontrollbesiktning av gasdrivna personbilar och lätta lastbilar (max totalvikt 3500 kg) kostar 995 kr. 

    

Information till verkstäder

I bifogat informationsblad finns viktig information till verkstäder som utfärdar intyg på kontrollerade bränslesystem för fordon drivna med metangas, biogas, naturgas.

   

Har du en verkstad och vill synas på listan för verifierade verkstäder? 

Kontakta oss på mejltelefon eller genom att besöka någon av våra Opus-stationer