Kontrollbesiktning

När ska du besikta dina fordon? Hur ofta sker kontrollbesiktningen? Få svar på alla dina frågor om när det är dags för kontrollbesiktning här eller i vår mobil-app "Opus Bilprovning".

Dags att besikta bilen?

Använd slutsiffran på din registreringsskylt som utgångspunkt för att ta reda på när det är dags att besikta din bil. Nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska gå igenom en kontrollbesiktning först när fordonet varit i bruk i 34 månader. Den andra besiktningen ska genomföras två år efter den första och sedan ska bilen besiktas på rutin varje år.

Nya besiktningsregler från den 20 maj 2018

Besiktningsperioden baserad på slutsiffra slopas snart. När ska ditt fordon besiktas nästa gång? Läs mer här.

Hitta din besiktningsperiod

När den första kontrollbesiktningen ska ske är beroende av när ditt fordon sattes i bruk. Denna information hittar du på ditt registreringsbevis. Ta sen din slutsiffra och följ listan för att hitta din besiktningsperiod.

Notera att listan gäller personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med en totalvikt på max 3 500 kg.

Slutsiffra

Besiktningsperiod

Körförbud

1

November-mars

1 april

2

December - april

1 maj

3

Januari - maj

1 juni

4

Februari - juni

1 juli

5

Maj - september

1 oktober

6

Juni - oktober

1 november

7

Juli - november

1 december

8

Augusti - december

1 januari

9

September - januari

1 februari

0

Oktober - februari

1 mars

   

     

Vad kostar det att besikta olika fordon?

För att hitta ett pris på just den kontrollbesiktningen du behöver genomgå - kika på vår prislista.

   

När ska motorcykel, husvagn och lätt släp besiktas?

Från och med den månad du tar ditt fordon i bruk så ska den första kontrollbesiktningen göras inom fyra år. Ibruktagande datum hittar du på registreringsbeviset till ditt fordon. När fordonet är besiktat första gången ska följande besiktningar göras vartannat år (senast 24 månader från den föregående fullständiga kontrollbesiktningen).

   

Besiktningsperiod för tung lastbil, tung buss och tungt släp

För lastbilar, bussar och släpvagnar över 3,5 ton sker den första besiktningen senast 12:e månaden från det datum fordonet togs i bruk. Detta datum hittar du på registreringsbeviset. Därefter ska fordonet besiktas varje år. Besiktningen ska ske senast var 12:e månad och styrs av föregående inspektion, oavsett om en efterbesiktning skett senare.

   

Hur ofta ska yrkesfordon besiktas?

Yrkesfordon med en totalvikt om max 3,5 ton besiktas första gången när fordonet är ett år och därefter varje år (senast var 12:e månad). Datum för den första besiktningen utgår från det datum som fordonet tagits i bruk. Ibruktagandedatum hittar du på registreringsbeviset. Sista siffran i registreringsnumret bestämmer besiktningsperioden.

Som yrkesfordon räknas till exempel: taxi, uthyrningsfordon, övningsbilar och övningsmotorcyklar, utryckningsfordon inklusive släp, skolskjutsfordon, yrkesmässig personbefordran och gengasbilar.

   

Vad är det för besiktningsperiod på entusiastfordon?

Både hobbyfordon och veteranfordon kan benämnas inom den gemensamma kategorin "entusiastfordon". Även att de kan benämnas lika så klassas de olika och de har olika regler för kontrollbesiktning. 

Hobbyfordon är personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar som är 30 år och äldre (fram till 1951 års modell). De ska besiktas vartannat år (senast 24 månad från senast godkända och fullständiga koll). För att reglerna om vartannat år ska börja gälla krävs det att fordonet har genomgått en godkänd och fullständig inspektion efter att fordonet har fyllt 30 år.
Undantag: fordon i yrkesmässig trafik som ska besiktas varje år.

Veteranfordon är samtliga fordonsslag från 1950 års modell och äldre. Det krävs en godkänd kontrollbesiktning som är gjord efter 1 januari 1991 för att ditt veteranfordon ska bli besiktningsbefriat.
Undantag: fordon i yrkesmässig trafik eller bussregistrerade fordon som ska besiktas varje år.

Hobbyfordon och veteranfordon är skattebefriade men betalar registerhållningsavgift.