Besikta personbil

Dags för besiktning? De nya besiktningsreglerna gör att slutsiffran inte längre bestämmer när det är dags att besikta din bil, men här kan du läsa vad som gäller.

Opus Bilprovning logo

När är det dags att besikta personbilen?

Personbilar och lastbilar (upp till 3500 kg i totalvikt) har inte längre en slutsifferstyrd besiktningsperiod. Innan den 20 maj 2018 kunde man på registreringsnumrets sista siffra se under vilken period bilen skulle besiktas.

Den 20 maj 2018 slopades besiktningsperioden som baserades på slutsiffran och nu bestäms istället kommande kontrollbesiktning av månaden då senaste besiktningen utfördes. Personbilar och lastbilar upp till 3500 kg i totalvikt ska besiktas första gången senast 36 månader efter att fordonets tagits i bruk första gången. Andra gången ska ske senast 24:e månaden efter föregående besiktning. Därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter föregående besiktning.

I vår mobilapp kan du enkelt se när det är dags att besikta dina fordon. Efter godkänd besiktning sätts ett sista besiktningsdatum, vilket är 14 månader från senaste besiktningsdatum för lätta personbilar/lastbilar.

 

När ska min personbil besiktas? 

Vill du veta när din personbil ska besiktas så skriv in ditt registreringsnummer här, sedan väljer du besiktningsstation och tid som passar.

 

Besikta 30-, 40- och 50-åriga fordon

Fordon upp till 3500 kg i totalvikt (personbilar, lastbilar samt släp som dras av dessa) som är 30-49 år gamla och motorcyklar som är 30-39 år ska besiktas senast 24 månader efter fordonets senast godkända och giltiga kontrollbesiktning.

Fordon som är 50 år och äldre (oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik) och motorcyklar som är 40 år eller äldre, är från den 20 maj 2018 befriade från besiktningsplikten. Kravet som finns, för att fordonet automatiskt ska bli besiktningsbefriat, är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom den senaste 24-månadersperioden.

Tidigare var endast fordon av årsmodell 1950 eller äldre besiktningsbefriade. Istället för årsmodell kommer nu fordonets ålder avgöra när fordonet undantas från kravet på besiktning. Fordonets ålder avgörs efter kalenderår, vilket innebär att den 1:a januari varje år blir ditt fordon ett år äldre.

Det finns undantag till detta, och det är fordon i yrkesmässig trafik eller bussregistrerade fordon. Dessa ska besiktas varje år.

 

Vad gäller för fordon med körförbud?

Om ditt fordon är 50 år eller äldre, men har körförbud, måste det genomgå en kontrollbesiktning innan det får köras igen. Därefter blir fordonet befriat från framtida besiktningar.

 

Besikta ett yrkesfordon

Yrkesfordon med en totalvikt om max 3,5 ton besiktas första gången när bilen är ett år och därefter varje år (senast var 12:e månad). Datum för den första besiktningen utgår från det datum som fordonet tagits i bruk. Det hittar du på registreringsbeviset.

Som yrkesfordon räknas till exempel: taxi, uthyrningsfordon, utryckningsfordon, skolskjutsfordon och gengasbilar.

 

Vad gäller metangasdrivna fordon?

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs av metangas (biogas eller naturgas) måste gastanken vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge “gasdrift” när vi täthetskontrollerar bränslesystemet. Om motorn inte kan köras på metangas eller om bränslesystemet läcker underkänns fordonet med krav på efterkontroll.

 

Nya regler för fordon med metangas

Från och med 20 maj 2018 gäller nya besiktningsregler för fordon med gastankar. De nya reglerna kräver att alla gastankar (inklusive ledningar) vid kontrollbesiktningen måste vara frilagda/synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet. Om inte bränsletankarna är frilagda krävs ett intyg, som i samband med besiktningen inte får vara äldre än 15 månader.

Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

 

Måste mitt hobbyfordon/amatörbyggda fordon besiktas?

Hobbyfordon och amatörbyggda fordon ska kontrollbesiktas enligt reglerna för respektive fordonsslag.

Amatörbyggda fordon kan undantas från besiktning om fordonet uppfyller nedanstående kriterier och genomgår en registreringsbesiktning för att få textkoden T12BF (besiktningsbefrielse):

  • Fordonet efterliknar (tekniskt och utseendemässigt) fordon som är så pass gamla (50 år gamla personbilar och 40 år gamla motorcyklar) att de är undantagna.
  • Fordon används sällan eller aldrig i trafik.
  • Fordonet har en gällande, godkänd och fullständig kontrollbesiktning som är högst 24 månader gammal.
  • Fordonet har textkod T12A eller T12C.

Vill du veta ifall ditt hobbyfordon/amatörbyggda fordon behöver besiktas? Fyll i uppgifterna i formuläret så hjälper vi dig!

Boka besiktning

Hos oss kan du boka besiktning för din bil, mc, släpvagn, husvagn, husbil och lastbil – eller betala, omboka/avboka en redan bokad besiktningstid.

Se lediga tider